Nuoli
Foresight.fi on avoin kohtaamispaikka asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille.

Nuoli
Suomen meriliikenteen skenaariot 2030 - Taustaraportti meriliikenteen strategiatyöhön. LVM:n julkaisu 3/2013

Talousennusteet

Nuoli
Talouselämä-lehden ylläpitämä listaus eri laitosten suhdanne-ennusteista

Nuoli
TEM:in ylläpitämät alueelliset kehitysnäkymät ELY-keskuksittain