Nuoli
Liikennejärjestelmä.fi -portaaliin on koottu Suomen liikennejärjestelmän tilan kehitystä valtakunnallisesti kuvaavia indikaattoreita.

Nuoli
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n logistiikkabarometri

Nuoli
Suomen lentohintaindeksi julkaistaan joka kuukausi. Se antaa yleiskatsauksen lentohintojen kehitykseen 20 kohteessa Euroopassa ja kaukoreiteillä.

Talousindikaattorit

Nuoli
EK:n teollisuuden, rakentamisen, vähittäiskaupan ja palvelusektorin luottamusindikaattorit

Nuoli
EK:n teollisuuden, rakentamisen ja palvelusektorin suhdannebarometrit

Nuoli
Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastotietoa indikaattoreiden muodossa

Nuoli
Kuntanavigaattori visualisoi kuntakohtaista tilastotietoa. Voit verrata oman maakuntasi kuntia keskenään tai tarkastella tietyn kunnan tilastoa verraten sitä asukasluvultaan saman kokoluokan kuntaan.

Nuoli
Palvelualojen työnantajat PALTAn suhdannekatsaus, mukana myös logistiikka sekä eri palvelualojen vertailut.