Toimiva infrastruktuuri ja kattavat liikenneyhteydet ovat edellytys liikenteen sujuvuudelle ja  turvallisuudelle, elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittymiselle sekä ulkomaisten yritysten sijoittumiselle Suomeen.

Liikennevirasto vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Suomen infrastruktuurin lukuja:

  • Maanteitä noin 454000 km, joista moottoriteitä yli 700 km
  • Liikennöityä rataverkkoa noin 6000 km, joista yli 3000 km sähköistetty
  • Yleisiä vesiväyliä noin 19500 km, joista kauppamerenkulun väyliä 3900 km
  • Sulkukanavia 31 sekä Saimaan kanava, jossa on 8 sulkua
  • Lentoasemia 25 kpl (ns. siviililentoasemia, jotka hoitavat matkustaja- ja rahtiliikennettä)
  • Ulkomaan merikuljetuksia hoitavia satamia 52 kpl,  joista 10 suurinta hoitavat lähes 80 % kuljetuksista.

Alla olevista linkeistä löytyy Suomen liikenneinfrastruktuuriin liittyviä aineistoja.

Nuoli
Liikenneviraston ylläpitämä Suomen tie- ja katuverkoston sähköinen tietokanta

Nuoli
Suomen infrastruktuuria kuvaava nettisivusto

Nuoli
Liikennejärjestelmä.fi -portaaliin on koottu Suomen liikennejärjestelmän tilan kehitystä valtakunnallisesti kuvaavia indikaattoreita.

Nuoli
ROTI selvittää asiantuntijoiden näkemyksiä rakennetun ympäristön nykytilasta ja tulevaisuudesta.