EU:n ehdotus Suomen kattavaksi verkoksi ja ydinverkoksi löytyy yllä olevasta Liikenneviraston kartasta.

Suomesta ydinverkkoon kuuluvat Pohjolan kolmio (E18 ja Turku-Vainikkala -rata), merten moottoritiet (meriyhteydet Itämeren maiden välillä), Rail Baltica (Helsinki-Tallinna-Varsova -liikennekäytävä) ja Botnian käytävä (Helsinki-Tornio -rata, valtatie 4 Helsinki-Jyväskylä-Kemi).

EU.n laajuisesta TEN-T verkostosta löytyy lisätietoja EU:n nettisivuilta.

EU:n liikenneministerineuvosto on hyväksynyt kokouksessaan 22.3.2012 Euroopan laajuisen TEN-T verkon suuntaviivat. Seuraavaksi liikenneverkon uudistamisesitys etenee Euroopan parlamentin käsittelyyn vuoden 2013 aikana.

Muita Suomen kannalta tärkeitä kuljetuskäytäviä ovat mm.Trans-Siperian rata sekä tulevaisuuden vaihtoehtoina Jäämeren kuljetusreitti ja itä-länsi suuntaisessa liikenteessä Transbaltic, Barentsin kuljetuskäytävä sekä Keskipohjolan kuljetuskäytävä.

Nuoli
Arctic Finland -nettisivut. Suomen arktisen ja pohjoisen keskustelun kohtaamispaikka.

Nuoli
Bothnian Green Logistic Corridor aims to develop green transport solutions and business models for the Bothnian Corridor and its extensions.

Nuoli
Botnian käytävä yhdistää Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän. Englanniksi.

Nuoli
Merten moottoritiet edesauttavat intermodaalisten kuljetusketjujen syntyä EU:n alueella. Englanniksi.

Nuoli
Pohjolan kolmio on osa TEN-T verkostoa ja se yhdistää Suomen ja Ruotsin pääkaupungit sekä edistää matkustaja- ja rahtiliikennettä Suomesta ja Ruotsista Keski-Eurooppaan, Baltian maihin sekä Venäjälle. Englanniksi.

Nuoli
Rail Baltica Growth Corridor pyrkii parantamaan Baltian kaupunkien ja alueiden kilpailukykyä ja saavutettavuutta lisäämällä keskinäistä kanssakäymistä ja yhteistyötä. Englanninkieliset hankesivut.

Nuoli
Rail Baltica yhdistää Helsingin, Tallinnan, Riikan, Kaunasin, Varsovan ja Berliinin. Englanniksi.

Nuoli
TransBaltic kuljetuskäytävän nettisivut (englanniksi)