Kuva: Kouvolan ratapiha, Kouvola Innovation kuvapankki

Kymenlaakson keskeinen infrastruktuuri koostuu HaminaKotka satamasta, Kouvolan logistiikka-alueista ja maakunnan liikenne- ja palveluverkosta.

Alueen infrastruktuurin kehittämistä tehdään liikennejärjestelmäsuunnittelun avulla. Liikennejärjestelmäsuunnitteluun osallistuvat mm. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson liitto ja kunnat. Suunnittelun tavoitteena on saavuttaa eri osapuolten yhteinen näkemys Kymenlaakson liikennejärjestelmän kehittämisestä. Maankäyttö ja liikennejärjestelyt ovat kiinteästi toisiinsa kytköksissä ja siksi myös maankäytön suunnittelua tehdään liikennejärjestelmäsuunnittelun kanssa yhdessä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma toimii maakuntasuunnitelman ja -ohjelman liikenteellisten kannanottojen perustana.