Kymenlaakson keskeiset logistiikkaan liittyvät strategiat koostuvat maakuntasuunnitelmasta ja -ohjelmasta sekä kaupunkien/kuntien strategioista.

Maakunnalliset strategiat

Nuoli
Liikennestrategia on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liittojen, Liikenneviraston sekä kuntien yhteinen näkemys ja priorisoitu kannanotto Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmän keskeisistä kehittämistarpeista vuoteen 2035 saakka.

Nuoli
Kymenlaakson RIS3-strategia, tutkimus- ja innovaatiostrategia vuosille 2015-2020, on maakunnan alueellinen älykkääseen erikoistumiseen perustuva strategia, joka Euroopan komission antaman ohjeen mukaan jokaisella jäsenvaltiolla / alueella tulee olla.

Alueelliset strategiat