LIMOWA Logistiikkakeskusklusteri on valtakunnallisesti toimiva logistiikkakeskusosaamisen kehittämis- ja yhteistyöverkosto. Se toimii yrityskeskeisesti ja edistää toiminnallaan jäsenyritysten liiketoimintaa ja vientiä, erityisesti Itä-Eurooppaan. LIMOWA on kansallinen, avoin ja puolueeton.

LIMOWA koordinoi logistiikkakeskuksiin liittyviä kehittämishankkeita, hankkii niihin julkista rahoitusta sekä edistää verkostoitumista. Kehittämishankkeet ovat esimerkiksi selvitys-, pilotti-, soveltamis-, markkinointi- ja yhteistoimintahankkeita.

LIMOWA kokoaa ja välittää logistiikkakeskuksiin liittyvää ajankohtaista tietoa jäsentapahtumissa ja verkkopalvelussaan (www.limowa.fi).

LIMOWA on osa työ- ja elinkeinoministeriön Osaamiskeskusohjelman (OSKE) Älykkäät koneet -klusteria ja sen isäntäyhtiönä toimii Teknologiakeskus TechVilla.

(Lähde: www.limowa.fi)