Nuoli
Rautateiden tasoristeysten turvallisuuden arviointi. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 38/2012.

Nuoli
Rautatieliikenteen täsmällisyystiedon jalostaminen kehittyneen data-analytiikan keinoin. Tampereen teknillisen yliopiston/VERNE:n tutkimusraportti.

Nuoli
Täsmällisyysjohtaminen Suomen rautateillä. Tampereen teknillisen yliopiston/VERNE:n tutkimusraportti.