Mm. Tulli sekä TIEKE - Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry tarjoavat yrityksille logistiikkaan liittyviä sähköisen tiedonsiirron palveluja ilmaiseksi. Lisäksi Kauppakamarit ovat ottaneet käyttöön vuoden 2013 alussa sähköisen dokumenttien vahvistuspalvelun. Myös liikennevirasto tarjoaa avoimia verkkopalveluja.

Palveluiden käyttäminen edellyttää kuitenkin rekisteröitymistä.

Nuoli
Liikennevirasto tukee liikennettä ja liikkumista Suomessa tarjoamalla keräämiään tietoja avoimesti kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön.

Nuoli
Kauppakamarien tarjoama palvelu, jonka avulla voi vahvistaa alkuperätodistukset ja muut asiakirjat sähköisesti.

Nuoli
Liikenneviraston sähköiset tietopalvelut (mm. Digiroad, Digitraffic)

Nuoli
LIPASTO on VTT:ssä toteutettu Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä.

Nuoli
Maanmittauslaitoksen kokoama portaali, johon on luotu avoimen lähdekoodin karttapohjia, joita kuka hyvänsä voi hyödyntää omassa kehitystyössään. Englanninkielinen.

Nuoli
Tilastokeskuksen ruututietokanta (maksullinen)

Nuoli
Tullin sähköiset palvelut (mm. nettivienti, nettituonti, netti-AREX, nettipassitus)