Suomessa kansallisen tason liikennepolitiikka on Liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla.

Ministeriö vastaa liikennejärjestelmistä, liikenneverkoista, tavara- ja henkilöliikenteestä, liikenneturvallisuudesta ja liikenteen ilmasto- ja ympäristöasioista.

Nuoli
YM, TEM, LVM ja MMM ovat käynnistäneet valmistelutyön yhteistyössä maakuntien liittojen, suurten kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa tavoitteellisen pitkän tähtäyksen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan laatimiseksi.