Nuoli
Huoltovarmuuskeskuksen HUOVI-portaali tarjoaa yrityksille ja organisaatioille mm. työkaluja, ohjeita ja koulutusta riskienhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseen.

Nuoli
Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n julkaisut (mm. Incoterms 2010, vakiolaivausehdot 2008, sopimusmallit)

Nuoli
Logistiikan Maailma on logistiikan tietolähteenä toimiva verkkoaineisto. Sivustoa voivat ilmaiseksi hyödyntää alalla työskentelevät työntekijät ajantasaisena ja luotettavana tietolähteenä sekä alan opettajat opetuksessaan ja alalle suuntautuvat opiskelijat opiskelumateriaalina.

Nuoli
Logistiikkayritysten liiton sopimusehdot koskien tavaraliikenteen yleisiä kuljetusmääräyksiä

Nuoli
Huoltovarmuuskeskuksen SOPIVA-portaali tarjoaa yrityksille ja organisaatioille sopimusmalllilausekkeita ja suosituksia toiminnan jatkuvuuden hallintaan.

Nuoli
Kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyviä ympäristöasioita