Henkilöliikenteestä noin 90 % ja kotimaan tavarankuljetuksista runsas kaksi kolmannesta hoidetaan maanteitse Suomessa.

Yritysten ja toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna tieliikenne on maamme suurin logistiikan alatoimiala. Kuljetusalan yrityksiä on Suomessa noin 9000 ja niistä yli 80 % on pieniä, 1-4 henkilöä työllistäviä toimijoita.

Nuoli
Liikenneviraston ajantasainen liikennekuva: häiriöt tieliikenteessä, tiesää, kelikamerat, keliennuste

Nuoli
Liikenneviraston ylläpitämä Suomen tie- ja katuverkoston sähköinen tietokanta